KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma AKCE
e-shop zdarma Automatiky
e-shop zdarma Automatiky - doplňky
e-shop zdarma Počítače a přístroje
e-shop zdarma Počítače - doplňky
e-shop zdarma Jackety
e-shop zdarma Jackety - doplňky
e-shop zdarma Jackety - křídla
e-shop zdarma Lycrová trička
e-shop zdarma Obleky, vesty, trička
e-shop zdarma Suché obleky
e-shop zdarma Boty, rukavice, kukly
e-shop zdarma Masky
e-shop zdarma Šnorchly
e-shop zdarma Masky, šn - doplňky
e-shop zdarma Freediving
e-shop zdarma Ploutve
e-shop zdarma Láhve, ventily
e-shop zdarma Svítilny
e-shop zdarma Nože, karabiny, háky
e-shop zdarma Zátěž, opasky, bojky
e-shop zdarma Tašky a batohy
e-shop zdarma Plavecký program
e-shop zdarma Dětský program
e-shop zdarma Knihy a DVD
e-shop zdarma Kurzy potápění
e-shop zdarma Dárkové poukazy
e-shop zdarma TECH diving
e-shop zdarma Bazar - výprodejReklama:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.
PROVOZOVATEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI

Provozovatelem internetového portálu www.scubapro.eshop-zdarma.cz, stejně jako dodavatelem produktů z e-shopu a služeb na tomto internetovém portálu nabízených, tedy prodávajícím, je společnost ALBE GROUP PLUS s.r.o. se sídlem Veveří 8, Brno, PSČ 602 00, IČ: 05796661, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně v oddílu C, vložka číslo 98104.
Uživatelem, zákazníkem internetového portálu www.scubapro.eshop-zdarma.cz, může být jakákoliv fyzická osoba (nepodnikatel), která řádným a úplným způsobem splní veškeré zde stanovené podmínky (dále jen „Uživatel“). Uživatel užitím, návštěvou internetových stránek www.scubapro.eshop-zdarma.cz souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se je úplným a řádným způsobem dodržovat.

II.
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH VYUŽITÍ

V případě, že je přístup na internetové stránky www.scubapro.eshop-zdarma.cz podmíněn poskytnutím některých osobních údajů, je pak Uživatel oprávněn vstoupit do této části internetových stránek až po pravdivém a úplném zadání osobních údajů.
Vyplněním a odesláním internetové objednávky Uživatel souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly až do odvolání zpracovány společností ALBE GROUP PLUS s.r.o. se sídlem Veveří 8, Brno, PSČ 602 00, IČ: 05796661, jako správcem pro účely plnění spotřebitelské smlouvy o koupi zboží a jeho zaslání, pro účely plnění záruky za vady a dále k účelům nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost případně obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

III.
ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ www.scubapro.eshop-zdarma.cz UŽIVATELI

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí nijak zasahovat do podoby či způsobu fungování bezpečnosti apod. internetových stránek www.scubapro.eshop-zdarma.cz. Uživatel dále nemůže tyto stránky využívat k přenášení závadných souborů a jakkoliv se snažit proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.
V databázi www.scubapro.eshop-zdarma.cz jsou znázorněny elektronicky zpracované fotografie, grafické, textové a další materiály obsahující různé obrazové, grafické, textové a jiné motivy (dále „Díla“).
Veškerá Díla jsou vyobrazena ve zmenšeném formátu. Každý Uživatel je oprávněn Dílo na svém počítači zvětšit až do formátu, který aplikace přes internetový prohlížeč přímo poskytuje. Uživatel není oprávněn užít Dílo jinak než pro osobní potřebu, zejména je distribuovat či jinak sdělovat veřejnosti.

IV.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRO TZV. „SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY“

Uživatel se pro účely dalších ustanovení těchto obchodních podmínek označuje také jako „kupující“ nebo „spotřebitel“ anebo "zákazník". Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Provozovatel se pro účely dalších ustanovení těchto obchodních podmínek označuje také jako „prodávající“.
Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné, jakož i příslušnými ustanoveními § 52 a následujících hlavy páté zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

V.
REGISTRACE

Uživatel je oprávněn tzv. vstoupit na internetové stránky www.scubapro.eshop-zdarma.cz či objednávat zde nabízené produkty či služby i bez vyplnění registračního formuláře. Podmínkou pro úspěšnou Registraci je souhlas Uživatele s těmito Všeobecnými odchodními podmínkami (dále také „Smluvní podmínky“). Tento souhlas Uživatel poskytne (projeví) odesláním zpětného autorizačního e-mailu a aktivací svého uživatelského účtu. Okamžikem dokončení Registrace tak Uživatel přistupuje k těmto Smluvním podmínkám a současně výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se veškeré podmínky zde stanovené bezvýhradně dodržovat.
Pokud se Uživatel, který se před zveřejněním těchto Smluvních podmínek již zaregistroval, nadále s odvoláním (využitím) na výše uvedenou Registraci přihlašuje, pak se má za to, že provedl Registraci ve smyslu tohoto článku, souhlasí s těmito Smluvními podmínkami a zavazuje se je úplným způsobem dodržovat.
Neregistrovaný uživatel (kupující) vyjadřuje seznámení a souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami, odesláním řádné závazné objednávky.

VI.
OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Kupující (Uživatel) učiní platnou a závaznou elektronickou objednávku produktů a služeb nabízených na www.scubapro.eshop-zdarma.cz pouze po řádném vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku, je oprávněn celou objednávku a zadané údaje finálně zkontrolovat. Pokud bude kupující chtít některou jím uvedenou položku – objednaný produkt nebo službu – změnit, je oprávněn tak učinit pomocí tlačítka „Odstranit nebo +1/+1“ (popřípadě doplnit svůj komentář), kterým kupující upraví objednané produkty objednávkového formuláře.
Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, vyplněním zasilatelských údajů a vepsáním autorizačního kódu (pro neregistrované zákazníky) a kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ objednávku s konečnou platností potvrdí a závazně odešle ke zpracování. Takto odeslaná objednávka kupujícího je závazná. Prodávající následně po doručení objednávky kupujícího na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zašle e-mail s rekapitulací objednávky kupujícímu. Kupující je povinen neprodleně překontrolovat pečlivě veškeré informace v tomto e-mailu prodávajícího uvedené a v případě nepřesností neprodleně kontaktovat prodávajícího. Objednávka je současně návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká převzetím a uhrazením objednaného zboží.
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží do 14 dnů od prokazatelného převzetí zboží bez udání důvodu za podmínky, že zboží bude nepoškozené, nebude jevit známky užívání a bude v původním nepoškozeném obalu s veškerým příslušenstvím. Vrátit zboží může kupující internetového obchodu www.scubapro.eshop-zdarma.cz poštou na adresu: ALBE GROUP PLUS s.r.o., Veveří 8, Brno, PSČ 602 00 nebo osobně na výše uvedené adrese po-pá 10:00-18:00 hod.. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peníze do 30 dnů od odstoupení smlouvy, za výše uvedených podmínek nejdříve však poté, co zákazník prokazatelně vrátí převzaté a nepoškozené zboží prodejci. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena bez nákladu na přepravní služby. Ustanovení o vrácení zboží dle předchozího odstavce se nevztahují na Zákazníka (kupujícího), který není  spotřebitelem (nákup na IČ). Právo na odstoupení podle předchozí věty se dále nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží objednali na našich stránkách www.scubapro.eshop-zdarma.cz či nikoliv.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Internetový obchod www.scubapro.eshop-zdarma.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůty bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.
V případě, že zákazník požaduje objednávku s osobním odběrem, je zboží pro osobní odběr rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od data objednání. Pokud v této době nebude objednávka vyzvednuta, bude stornována.


VII.
DOPRAVA, CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Uživatel bere na vědomí skutečnost, že veškeré ceny, jež jsou uvedeny u jednotlivých produktů nabízených na www.scubapro.eshop-zdarma.cz jsou stanoveny včetně DPH (mimo nabídky BAZAR-VÝPRODEJ). Cena bez DPH je uvedená jako informativní.
Kupující může za produkty a služby nabízené www.scubapro.eshop-zdarma.cz a jím objednané podle těchto Všeobecných obchodních podmínek zaplatit jedním z níže uvedených způsobů:
-    Dobírkou (Česká pošta)
-    V hotovosti na prodejně (při osobním odběru)
-    Platební kartou na prodejně (při osobním odběru)
Všechny Vaše platby jsou zabezpečené příslušně podle druhu platby a zprostředkovatele platby – tj. banky atd.

Zboží bude doručeno jedním z následujících způsobů:
-    Českou poštou
-    Osobním odběrem na prodejně ALBE GROUP PLUS s.r.o., Veveří 8 Brno 602 00, po-pá 10-18hod.

Zboží nedoručujeme do zahraničí. Za zboží nelze platit bezhotovostní platbou ze zahraniční, mimo platby kartou při osobním odběru.

VIII.
PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

Provozovatel prohlašuje, že veškeré produkty a služby nabízené na www.scubapro.eshop-zdarma.cz bude poskytovat tak, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném použití produktů a služeb mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.
Provozovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé produkty a služby Provozovatele využívají. Nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití produktů a služeb Uživateli či třetími osobami.
Nevyplývá-li z právních předpisů jinak, není Provozovatel odpovědný za škodu, jež by Uživateli nebo třetím osobám vznikla:
a) v důsledku nebo v souvislosti s využíváním produktů nebo služeb nabízených na www.scubapro.eshop-zdarma.cz bez prokazatelného zavinění ze strany Provozovatele;
b) nedovoleným nebo nesprávným užíváním produktu nebo služby nabízené na www.scubapro.eshop-zdarma.cz Uživatelem.

IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je Reklamační řád.
Provozovatel je oprávněn kdykoliv na základě vlastního rozhodnutí pozměnit, upravit a doplnit ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, Cen produktů a služeb a/nebo Reklamačního řádu.
Veškeré změny, úpravy a doplnění těchto Všeobecných obchodních podmínek, Cen produktů a služeb a/nebo Reklamačního řádu jsou účinné okamžikem jejich uveřejnění na www.scubapro.eshop-zdarma.cz. Veškeré změny a úpravy těchto Všeobecných obchodních podmínek, Cení produktů a služeb a/nebo Reklamačního řádu budou v souladu s platnými právními předpisy ČR.
Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami těchto Všeobecných obchodních podmínek, Cen produktů a služeb a/nebo Reklamačního řádu. Bude-li Uživatel pokračovat v návštěvách stránek www.scubapro.eshop-zdarma.cz po provedení změn těchto Všeobecných obchodních podmínek, Cen produktů a služeb a/nebo Reklamačního řádu Provozovatelem, má se za to, že se změnami Smluvních podmínek bez výhrad souhlasí.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky, Ceny produktů a služeb a/nebo Reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dnem uveřejnění na www.scubapro.eshop-zdarma.cz.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky, Ceny produktů a služeb a/nebo Reklamační řád se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění.
Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala některá ujednání těchto Všeobecných obchodních podmínek, Cen produktů a služeb a/nebo Reklamačního řádu neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smlouva bude ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.

ALBE GROUP PLUS s.r.o.

 

Ke dni 25.05.2018 budou vymazány všechny uživatelské účty. Pro nákup není nutná registrace.

66908 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!